• Alfabetisering
  • Kerk- en schoolbouw
  • Doorgeven van Gods woord

Het ondersteunen van India

Door ons te ondersteunen maakt u het mogelijk voor ons om in India de kennis van het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden. Voor zeker 400 miljoen mensen in India is de christelijke levensovertuiging namelijk nog volledig onbekend. Stichting Serve India uit Woudenberg, vlak bij Amersfoort, ziet daarom een grote en waardevolle kans om het woord van God in dit land te verspreiden. Kies er daarom voor om te doneren aan onze projecten in India, zodat wij de plaatselijke bevolking kunnen ondersteunen.

Maak nu een donatie

Door ons te ondersteunen bepaalt u het succes van ons project in India

Door het ondersteunen van onze projecten in India, stelt u ons in staat om de plaatselijke bevolking op verschillende manieren te helpen. Alle projecten waaraan u kunt doneren worden in India uitgevoerd aan de hand van vijf kerndoelen:

  • Onderwijzing en evangelisteneducatie
  • Alfabetisering
  • Toekomstperspectiefbevordering aan de hand van het Christendom
  • Bijbelcluboprichting
  • Informatie- en lesmateriaalverspreiding

Doneren aan onze projecten in India

Door een project van ons te ondersteunen in India verandert u in positieve zin de levens van mensen in India. U draagt bij aan het verzorgen van nuttig onderwijs en de bestrijding van armoede. Als u kiest voor ons goede doel, kunt u zelf bepalen welk bedrag u wilt doneren aan onze projecten in India. Daarnaast kunt u ons ondersteunen door uw naasten over ons te vertellen of door middel van een gebed voor de mensen in India. Tevens wordt uw bijdrage ingezet voor de bouw van plaatselijke kerken. Doneer ook aan ons, zodat wij ons goede werk voort kunnen zetten.

Geef via een tikkie:

https://tikkie.me/pay/ServeIndia/rDfKGXg3FfTaGArrxqXMW4

Of doneer via onderstaand bankrekeningnummer:

NL45 ABNA 0553 3561 35
t.n.v. Stichting Serve India

tikkie qr code